BACK
  Mantin ja Ra-min kesäpaikka "Marala"   Maralan kasvit sisällysluettelo 24.01.2022
  Kasvit sivuilla on käytetty tietolähteinä seuraavia linkkejä    
     Wikipedia               luontoportti        luonnossa.org        valokki       Plantagen        xxxxxxxx        xxxxxxxx        xxxxxxxx        xxxxxxxx        xxxxxxxx        xxxxxxxx          xxxxxxxx
 Tässä on luetteloituna muutamia Maralan alueelta löytyneitä kasveja.  Linkeistä pääset kuviin ja lisätietoihin.
Alueelta löytyy lisäksi monia kasveja joita en osaa tunnistaa, lisäilen niiden kuvia loppuun jos vaikka joku tunnistaisi.
ALPPIRUUSUT
Alppiruusut (Rhododendron) 22

ASTERIKASVIT
Kissankäpälä (Antennaria dioica) 16
Kultapallo ( Rudbeckia laciniata) 44
Auringontähti(Telekia speciosa.)
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 6
Suvivuohenjuuri (Doronicum orientale)

ESIKKOKASVIT
Kevätesikko (Primula veris) 28

HAMPPUKASVIT
Hamppu (Cannabis sativa) 11

HEINÄKASVIT
Metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea)

HERNEKASVIT
Puna-apila (Trifolium pratense) 49
Valkoapila (Trifolium repens) 51
Sirppimailanen (Medicago falcata) 14
Niittynätkelmä Lathyrus pratensis
Hiirenvirna (Vicia cracca) eli hiirenherne 13

HUULIKUKKAISKASVIT
Jalopähkämö - ( Stachys macrantha) 38
Rönsyakankaali (Ajuga reptans 12)
Keltapeippi_
Niittyhumala (Prunella vulgaris) 61
Maahumala (Glechoma hederacea)

HORSMAKASVIT
Lehtohorsma (Epilobium montanum) 60
 Maitohorsma (Epilobium angustifolium)

HORTENSIAKASVIT

Syyshortensia (Hydrangea paniculata) 59


KANERVAKASVIT
Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
Mustikka (Vaccinium myrtillus) 65
Isotalvikki (Pyrola rotundifolia)
Mäntykukka (Monotropa hypopitys)
Nuokkutalvikki. (Orthilia secunda)
Tähtitalvikki (Moneses uniflora)

KELLOKASVIT
Kissankello (Campanula rotundifolia) 63
Harakankello (Campanula patula) 48
Kurjenkello (Campanula persicifolia) 31
Peurankello (Campanula glomerata) 53
Varsankello (Campanula trachelium)
Ukonkello_(Campanula latifolia)

KOHOKKIKASVIT
Puna-ailakki (Silene dioica, 40
Neilikat (Dianthus) 34
Heinätähtimö (Stellaria graminea)

KURJENPOLVIKASVIT
Kyläkurjenpolvi (Geranium pratense) 8  
Metsäkurjenpolvi (Geranium silvaticum) 47
Verikurjenpolvi (Geranium sanguineum) 9

KURJENMIEKKAKASVIT
Keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus) 5
Siperian kurjenmiekka (Iris sibirica ) 6

KUUSAMAKASVIT

KÄENKAALIKASVIT
Käenkaali eli ketunleipä, (Oxalis acetosella)

KÄMMEKKÄKASVIT
Maariankämmekkä (Dactylorhiza) 29LEINIKKIKASVIT
Niittyleinikki (Ranunculus acris) 52
Akileijat (Aquilegia) 19
Keltavuokko (Anemone ranunculoides) 21
Kullero (Trollius europaeus) 42
Valkovuokko (Anemone nemorosa) 25
Sinivuokko   (Anemone hepatica)
Ukonhattu (Aconitum napellus)
Rentukka (Caltha palustris) 4 
Arovuokko ( Anemone sylvestris) 27
Rönsyleinikki, Ranunculus repens

LEMMIKKIKASVIT
Lemmikit (Myosotis) 33
Kevätkaihonkukka (Omphalodes verna)

LESKENLEHDET

Leskenlehti (Tussilago farfara)


LILJAKASVIT
Pikkukäenrieska (Gagea minima)
Ruskolilja (Lilium bulbiferum)
Varjolilja. (Lilium martagon)

MAKSARUOHOKASVIT
Maksaruoho 54

MATARAKASVIT
Paimenmatara (Galium album, )

MYKERÖKUKKAISET

MYRSINEKASVIT

NARSISSIKASVIT
Keltanarsissi (Narcissus pseudonarcissus )
Ruohosipuli (Allium schoenoprasum)


NÄIVEKASVIT

Maitikat (Melampyrum) 32

OLEANTERIKASVIT
Talvio Vinca major 15

ORAVANMARJAT
Oravanmarja (Maianthemum bifolium )

ORVOKKIKASVIT
Metsäorvokki
Suo-orvokki

PARSAKASVIT
Kuunliljat (Hosta) 37
Kielo (Convallaria majalis)
Kalliokielo. (Polygonatum odoratum)

PERENNAT
Punatähkä (Liatris spicata)

RAATEKASVIT
Raate (Menyanthes trifoliata) 39

RATAMOKASVIT
Rohtosormustinkukka (Digitalis purpurea)
Nurmitädyke (Veronica chamaedrys)
 Piharatamo. (Plantago major)

RIKKOKASVIT
Rikko? (Saxifraga) 17

RUUSUKASVIT
Omenaruusu (Rosa rubigi nosa)
Poimulehdet (Alchemilla) 10    
Aho- eli Metsämansikka (Fragaria vesca)
Rätvänä (Potentilla erecta) 50
Orjan ruusu 56
Mesimarja (Rubus arcticus) 41
Isotöyhtöangervo (Aruncus dioicus)
SINILATVAKASVIT
Sammalleimu Phlox subulata 46

SARJAKUKKAISKASVIT
Vuohenputki (Aegopodium podagraria)
Saksankirveli (Myrrhis odorata) 43

SARAKASVIT
Korpikaisla (Scirpus sylvaticus) 64
Vuorenkilpi (Bergenia crassifolia)
SINILATVAKASVIT
Syysleimu (Phlox paniculata)
TATARKASVIT
Raparperi (Rheum rhabarbarum) 35

VANAMOKASVIT
Vanamo (Linnaea borealis) 7

VOIKUKAT
Voikukka (Taraxacum officinale )

ÖLJYPUUKASVIT
Syreeni - Syringa vulgaris
Lisäsivuja rakennetaan hiljalleen.  Palautetta saa antaa, varsinkin virheellisistä tunnistuksista ja muustakin:  oh3bhl@gmail.com

 Kasvit aakkosjärjestyksessä

Suomalainen nimi

Latinalainen nimi

Suomalainen nimi Latinalainen nimi
Aho- eli Metsämansikka 
Fragaria vesca
Rätvänä Potentilla erecta 50
Akileijat
Aquilegia 19
Rönsyakankaali Ajuga reptans 12
Alppiruusut
Rhododendron 22
Saksankirveli Myrrhis odorata 43
Arovuokko
Anemone sylvestris  27
Sammalleimu 46 Phlox subulata
Auringontähti
xx
Sinivuokko    Anemone hepatica
Hamppu
Cannabis sativa 11 
Siperian kurjenmiekka Iris sibirica 6
Harakankello
Campanula patula 48
Sirppimailanen Medicago falcata 14
Hiirenvirna eli hiirenherne
Vicia cracca 13
Suo-orvokki Viola palustris
Jalopähkämö -
Stachys macrantha 38
Syyshortensia Hydrangea paniculata 59
Keltakurjenmiekka
Iris pseudacorus 5
Talvio Vinca major 15 xx
Keltavuokko
Anemone ranunculoides 21
Valkoapila Trifolium repens 51
Kevätesikko
Primula veris 28 
Valkovuokko Anemone nemorosa 25
Kevätkaihonkukka
Omphalodes verna
Vanamo Linnaea borealis 7
Kissankello
Campanula rotundifolia 63
Verikurjenpolvi Geranium sanguineum 9
Kissankäpälä
Antennaria dioica 16
Vuohenjuuri Doronicum orientale
Korpikaisla
Scirpus sylvaticus 64
Vuohenputki Aegopodium podagraria
Kullero
Trollius europaeus 42


Kultapallo
Rudbeckia laciniata 44
Rönsyleinikki Ranunculus repens
Kurjenkello
Campanula persicifolia 31
Voikukka
Taraxacum officinale
Kuunliljat
Hosta 37
Sammalleimu

Phlox subulata / mossflox

Kyläkurjenpolvi
Geranium pratense 8
Kielo Convallaria majalis
Käenkaali eli ketunleipä,
Oxalis acetosella
Keltapeippi Lamiastrum galeobdolon
Lehtohorsma
Epilobium montanum 60
Leskenlehti Tussilago farfara
Lemmikit
Myosotis 33
Puna-ailakki Silene dioica
Maariankämmekkä
Dactylorhiza 29
Vuorenkilpi  (Bergenia crassifolia)
Maitikat
Melampyrum 32


Maksaruoho 54
xx


Mesimarja
Rubus arcticus 41


Metsäkastikka
Calamagrostis arundinacea

Gynostemma pentaphyllum

Metsäkurjenpolvi
Geranium silvaticum 47

Allium tuberosum
Metsäorvokki
Viola riviniana


Metsätähti
Trientalis europaea 45


Mustikka
Vaccinium myrtillus 65


Neilikat
Dianthus 34


Niittyhumala
Prunella vulgaris 61


Niittyleinikki

Ranunculus acris 52


Nurmitädyke

Veronica chamaedrys
Omenaruusu
Rosa rubigi nosa


Orjan ruusu 56
xx


Paimenmatara
Galium album, syn. Galium mollugo


Peurankello
Campanula glomerata 53 


Poimulehdet
Alchemilla 10     


Puna-ailakki
Silene dioica, 40


Puna-apila
Trifolium pratense 49


Puolukka
Vaccinium vitis-idaea


Päivänkakkara
Leucanthemum vulgare 66


Raate
Menyanthes trifoliata 39


Raparperi
Rheum rhabarbarum 35


Rentukka
Caltha palustris 4  


Rikko?
Saxifraga 17