OHFF alueiden muodostus 24.5.2021


https://ohff44.wordpress.com/ määrittelee OHFF alueista seuraavaa:
https://www.protectedplanet.net/ karttaan merkitty suojelualueen tai puiston raja on määräävä, maastomerkit voivat olla puutteellisia tai saattavat puuttua kokonaan mutta niiden löytyessä voidaan pitää maastomerkkejä alueen rajana. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta voi katsella tarkempaa karttamateriaalia luonnonsuojelualueista.
Tämähän edellyttäisi että OHFF-alueet sijaitsevat Natura2000 alueilla. Näin ei kuitenkaan ole.
Osa OHFF-alueista sijaitsee valtion ja yksityisten suojelualueilla jotka eivät näy Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa, sensijaan näkyvät paikkatieto ikkunassa.
Paikkatietoikkunaan palataan jäljempänä.


Natura2000 Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.
Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.
Alueiden karttatietoja SYKeen kartalta
Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
Sisältää lukuisia eri karttatasoja. OHFF- alueethan ovat suojelualueita, seuraavia tasoja on helppo käyttää hyväksi.
Natura2000 tasot
Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)
OHFF alueiden muodostus Valtion omistamat suojelualueet (VSA)
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus.
Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet (YSA)
Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.
Lisämääreitä edellisiin voi olla esim (SSA)=soidensuojelualue,

Suurimmalta osiltaan OHFF- alueet kuuluvat edellämainittuihin osiin.

Lisäksi on useita suojelu määritelmiä kuten esimerkiksi: äiden lisäksi tasoja jotka ovat hyödyllisiä on paljon, mainitsisin:
Maastokartat / Maastokartta
Hallinnolliset yksiköt / Kuntajako +Kuntatunnukset
Ilma- ja ortokuvat / Ortokuvat
Kiinteistöt / Kiinteistöjaotus + Kiinteistötunnukset
ja satoja muita tasoja.
Seuraavaksi muutama esimerkkikuva.