OHFF alueiden muodostus OH3BHL 29.10.21

Mitä OHFF-alueet ovat ja miten OHFF-alueet syntyvät
OHFF Database manageri: ohff44.wordpress.com tehtävä määrittely (minulla ei tietoa kuka.) Lainaus https://ohff44.wordpress.com/ sivulta:
”Googlen karttasovelluksesta löytyvät kaikki Suomen OHFF-kohteet ja kohteisiin liittyvät lisätiedot. Linkki karttaan:http://tinyurl.com/ohfffinland tai http://tinyurl.com/jysdn5z”
Lainaus2 https://ohff44.wordpress.com/ sivulta: Mitä ovat luonnonsuojelu / rauhoitus alueet.
Natura 2000 -verkosto.

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_FI.pdf

Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio.

SCI-alueet.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi.

SAC-alueet.

SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria.

SPA-alueet.

 lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita (SPA-alue).

Muut suojelualueet.

YSA-alueet.

Perustamispäätöksen tekee ELY-keskus.

https://ym.fi/luonnonsuojelu-yksityismailla

Ominaisustietokenttä Kuvaus LsAlueTunnus Luonnonsuojelualueen tunnus ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan Luonnonsuojelualuerekisterissä. Tunnuksen alkuosa kertoo suojelualueen tyypin

LPU Luonnonpuistot

KPU Kansallispuistot

ESA Erityiset suojelualueet

VMA Vanhojen metsien suojelualueet

LHA Lehtojen suojelualueet

SSA Soiden suojelualueet

YSA Yksityismaiden suojelualueet

MRA Määräaikaiset yksityismaiden suojelualueet

EMA Erämaa-alueet

MHA Metsähallituksen omalla päätöksellä hallinnassaan olevilla alueilla suojellut alueet

SYKEn paikkatietoaineistojen metatietojen viitedokumentti 2

HYL Hylkeiden suojelualueet LTA Luontotyyppipäätökset

ERA Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen rauhoituspäätökset Luokka Luonnonsuojelualueen luok

VSA-alueet.

Valtion omistamat uonnonsuojelualueet


Protectedplanet.net/ kartan rajamerkinnät ovat varsin ylimalkaisia ja joskus ristiriitaisia esmerkiksi ELY keskuksen tietojen kanssa. Parhaat aluetiedot löytyvät mielestäni paikkatietoikkuna.fi/ sivuilta valitsemalla sopivat karttatasot käyttöön. Eri tasojen näkyvyyttä voi säätää tarpeen mukaan.
Katso kuva: paikkatieto.jpg


Kuvassa näkyvät punaiset täpät näkyvät toistaiseksi ainoastaan allekirjoittaneelle koska ne sijaitsevat omalla karttatasollani, sensijaan muut tiedot näkyvät. paikkatietoikkunassa kaikille.

Napauttamalla varjostetua aluetta avautuu alueen infosivu.

           Paikkatieto ikkuna aukeaa tästä                     Tästä pääsee Ramin erilaiseen OHFF luetteloon

Ohjeistusta Paikkatietoon:

Sisältää lukuisia eri karttatasoja. OHFF- alueethan ovat suojelualueita,
seuraavia tasoja on helppo käyttää hyväksi.
Natura2000 tasot
Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)
Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), viivamainen
Valtion omistamat suojelualueet
(VSA)
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen,
joka on valtion mailla Metsähallitus.

Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet (YSA)
Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään
maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

Lisämääreitä edellisiin voi olla esim (SSA)=soidensuojelualue,

Suurimmalta osiltaan OHFF- alueet kuuluvat edellämainittuihin osiin.

Lisäksi on useita suojelu määritelmiä kuten esimerkiksi:

  • Satakunnan rakennusperintö 2005, kohteet
  • Tampereen arvokkaat hyönteisalueet
  • Tampereen arvokkaat kasvialueet
  • Tampereen arvokkaat lintualueet
  • Tampereen avainbiotoopit
  • Tampereen luonnonmuistomerkit
  • Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä
  • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.jne.

Näiden lisäksi tasoja jotka ovat hyödyllisiä on paljon, mainitsisin:

Maastokartat
Maastokartta
Hallinnolliset yksiköt
Kuntajako
Kuntatunnukset
Ilma- ja ortokuvat
Ortokuvat
Kiinteistöt
Kiinteistöjaotus
Kiinteistötunnukset
ja satoja muita tasoja.

Seuraavaksi muutama esimerkkikuva.
Tässä kuvasssa

On näkyvissä Oh3bhl:n henkilökohtainen taso jollaisen voi perustaa kirjautumalla Paikkatietoon.
Lisäksi tietenkin näkyy taustakartta.
katso punaiset ympurät.


Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelukohteet. Tummennetut alueet
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Natura 2000 SAC....
Kuten näkyy usein myös yksityiset alueet sijaitsevat Natura-alueella
Tässä kuvasssa

Sama kuin edellisessä mutta lisätty taso
Kiinteistörajat.
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy), Kiinteistörajat ja Natura2000..
ja tietenkin peruskartta.

Naturan tummennetut alueet näkyvät, mutta isossa mittakaavassa eivät kiinteistörajat näy.
Punaiset merkit teksteineen tulevat Oh3bhl:n henkilökohtaiselta tasollta jota muut käyttäjät eivät näe