N1MM digital-ikkuna
OH3BHL home
N1MM lokiohjelma
N1MM asetukset
N1MM ikkunat (kaikki)
tulossa jotain
Router asetukset
N1MM digital-ikkuna
N1MM digital-ikkuna makrot
PSK /  RTTY signaalien viritys
WAE kontertin sanomat
N1MM vinkkejä
Peditio ja DX vinkkejä aloittelijoille
xx
x IC-7600 asetkset JKR digipaketille
xx
update  09.04.2010
   
Tämä on ikkuna johx IC-7600 asetkset JKR digipaketilleon vastaanotettu ja lähetetty teksti tulostuvat.

Ikkunassa on useita kenttiä joiden merkitys vaihtelee.
Alempana kentissä olevien numeroiden mukaan 
lisää selitystä.
1 Textikenttä.
Kenttään tulostuu vastaanotettu ja lähetetty teksti vaihtelevilla väreillä, värit voidaan osittain asetella halutuiksi .
Ohjelma tunnistaa useimmiten asematunnuksen, vertaa sitä avoinna olevassa lokissasi oleviin tietoihin ja merkitsee sen värillä, jos kyseessä on ko. bandilla/ modella uusi maa, kutsu on punainen, jos ei uusi maa mutta uusi asema, kutsu on sininen, jos kyseessä on ko. bandilla/ modella jo työskennelty asema, kutsu on harmaa
Oma kutsu on haalean keltainen.
.
2

Kirjoituskenttä.bandilla/ modella
Kun kursori sijoitetaan kenttään voidaan tähän kirjoittaa lähetettäväksi haluttu teksti.
Lähetys tapahtuu painamalla kentässä 4 olevaa TX painiketta.
.
3 Makrokenttä.
Tässä kentässä ovat Digital inteface ikkunan lähetettäväksi tarkoitetut makrot.
Makrojen luonti ja muokkaus tapahtuvat erillisessä ikkunassa joka aukeaa kun makrokenttää klikataan hiiren oikealla painikkeella. Lisää sivulla digital ikkunan makrot.
.
4 Komentokenttä.
Tässä kentässä sijaitsevat käskyt kohdistuvat ohjelman tai radion ohjaamiseen.
Clr RX :  Poistaa Textikentässä (1) olevan tekstin.
Align
TX        :  Käynnistää lähettimen. Kun lähetin käy, kenttä on punainen.
RX        :   Käynnistää vastaanottimen. Kun vastaanotin on käynnissä, kenttä on vihreä
.
5 Grab kenttä.
Tähän kenttään ohjelma poimii havaitsemiaan kutsuja.
.
6 Ohjelman asettelu ja help kenttä.
Setup komennolla  asetellaan erilaisia toimitamuotoja, ja kohdasta MMTTY teksti komoa ja värerjä jne....
Interface komennolla valitaan haluttu ajuri käyttöön  (ladatuista)
Help komennolla saadaan ohjeet jos internet on käytössä.
.
7 Mouse Over kenttä
Näyttää mitra hiiri juuri lukee
.
8 nc
9 nc
 10 nc
toi-
min-
ta
Hiirellä poimitaan  tiedot syöttöikkunaan.
Makro kenttä toimii syöttöiklkunan makrojen lisänä.