Antennit Dipoli 
OH3BHL home
Miksi ja millaisia antenneja ?
kaapelien vaimennus
Jorinaa dipolin rakentamisesta
Lanka-antennin päätyeristin (halpa)
Langat puuhun riittävän korkealle
Antennit kätevästi pyörimään
5 bandin GP onkivavasta
Kevyt 6M4el antenni 
WARC  GP onkivavasta
3 bandin GP onkivavasta
Update 10.04.2010
Dipoliantennin rakenteen määrittely:
Antennin tulee kestää mekaanisesti riittävästi vetoa, se ei saa olla asennettu paikkaan jossa elementteihin pääsee koskettamaan. Tietenkin on huomioitava onko tarkoitus pitää se paikoillaan pitkiä aikoja vai onko tarkoitus käyttää sitä vain muutama päivä paikassaan. Nämä tekijät vaikuttavat mm. langan valintaan.

Antenni elementin (langan) pituuden määritteleminen:
Periaatteessa elementti on ½ aallon mittainen lanka joka on katkaistu keskeltä syöttöä varten.
Koska kuitenkin signaalin eteneminen on langassa hitaanpaa kuin ilmassa on pituudessa huomioitava tämä tekijä.
 Se huomioidaan niinsanottuna nopeuskertoimena joka hieman vaihtelee käytettävän langan ja sen eristeen vaikutuksesta. Hyvä alkuarvo on esimerkiksi 0,95.
 
Laskentakaava on seuraavanlainen:
300 / haluttu taajuus megahertseinä x 0,95 = langan pituus metreinä.
(0,95 on npeuskerroin joka vaihtelee hieman  käytetyn langan mukaan) Kuitenkin jokainen antenni on erikseen viritettävä käyttöpaikkaansa joko lyhentämällä tai pidentämällä elementtejä tarpeen mukaan.
Esimerkki: Halutaan dipoli 80m bandille kohtaan 3699khz  joten  300/3,699=jolloin aallon pituus on 81,103M se jaetaan 2 jolloin ½ aallon pituudeksi tulee 40,55M tämä kerrotaan nopeuskertoimella 0,95 jolloin tulos on 38,52M joka jaettuna 2 on 1 elementin mitta eli 19,26M.  Tällä 80M alueella  langan pituudessa 0,5M  on noin 100 kHz.


Rakennusmateriaalit HF lanka-antenneihin:
Dipolihan tarvitsee elementtilangat, keskieristeen ja päätyeristeet. Sen ripustustapa voi olla päistä ripustettu, tai se voidaan lisäksi ripustaa keskeltäkin. Keskeltä ripustettua dipolia jonka elementtien päät suuntautuvat alaspäin lähes 90 asteen kulmassa nimitetaan inverted Veeksi. Omissa kyhäelmissämme olemme päätyneet mm. seuraaviin ratkaisuihin.
Elementtilankojen päissä käytämme pieniä polykarbonaatti liuskoja joihin on porattu reät lankojen pujotusta varten, tämä ratkaisu ei tarvitse lainkaan solmuja. Katso 
Lanka-antennin päätyeristin (halpa)
Keskieristeeksi, johon myös syöttöjohto liitetään kehittelimme toivottavasti säänkestävän osan.
Katso 
Lanka-antennin keskiosa

Kokemuksia:
Elementti lankoina olemme käyttäneet monenlaisia lankoja, seuraavassa kokemuksia niistä.
Sähkökaapeli EMMK 1,5 tai 2,5 neliötä on osoittautunut erittäin miellyttäväksi ja kestänytkin kohtuulisesti lyhytaikaisissa peditiokäytöissa. Sen haittapuolena on että se venyy hiljalleen ja virityspiste siirtyy alaspäin.
Suositeltava 2,5 neliöisenä lyhytaikaiseen käyttöön.

Teräskuparilanka jota saa esimerkiksi puhelinkaapelina. Yleensä puhelinlangassa on langan vahvuus 1mm kun 4-kierteessä se on 0,75mm. Lankojen kuoriminen  on oma tarinansa sillä eristystä ei pidä puhkaista koska lanka alkaa ruostumaan paljaalta osalta, päissä pakolliset paljaat kohdat on hyvä suojata esimerkiksi maalaamalla emalimaalilla (spray) ja sen jälkeen massaamalla auton alustamassalla (myös SPRAY) Jos tarvitaan erittäin vahva rakenne voi parikaapelin jättää halkaisematta ja käyttää molempia lankoja. Suositeltava pitkäaikaiseen asennukseen, Huom tämä lanka ei veny.