Radio_ja_TVJa SDR radioita

ainaisuuksista suurta osaa voidaan määritellä ohjelmallisesti. Radiot luokitellaan ohjelmoitavuuden perusteella. Kansainvälinen ohjelmistoradion kehitykseen keskittynyt SDR Forum -organisaatio jakaa radiot viiteen luokkaan.