OpenStreetMap

(OSM) on avoin yhteistyöprojekti vapaasti muokattavien karttojen luomiseksi. Kartat sekä muu maantieteellinen aineisto kerätään pääosin kannettavien GPS-laitteiden avulla. Lisäksi hyödynnetään myös valmiita lähteitä vapaan karttatiedon kokoamisessa.