APRS


APRS. Radion välityksellä toimiva paikkatiedon ilmoitusmenetelmä. Liikkuva kalusto käyttää hyväkseen GPS-järjestelmästä saatuja koordinaatteja.