OHFF alueiden muodostus OH3BHL 24.06.21 3 / 3Suojellut, rauhoitetut alueet, kansallispuistot ja vastaavat alueet ovat kansallisesti perustettuja.
Suomen kansallispuistot ovat valtion omistamia alueita, jonka käyttö kansallispuistona on säädetty lailla. Ehdottavia tahoja ovat mm. ELY keskukset. Päätökset ovat lakeja tai asetuksia.
Alueet merkitsee kartoille MML (Maan mittaus laitos) alueet löytyvät paikkatieto ikkunassa. Eri tasoiset alueet omilla tasoillaan. Katso jäjempänä kohtaa paikkatietoikkuna.
Eri instanssit ympäri maailmaa pitävät erilaisia luetteloita suojelluista alueista.

https://ohff44.wordpress.com/ määrittelee OHFF alueista seuraavaa:
https://www.protectedplanet.net/ karttaan merkitty suojelualueen tai puiston raja on määräävä, maastomerkit voivat olla puutteellisia tai saattavat puuttua kokonaan mutta niiden löytyessä voidaan pitää maastomerkkejä alueen rajana. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta voi katsella tarkempaa karttamateriaalia luonnonsuojelualueista.
Tämähän edellyttäisi että OHFF-alueet sijaitsevat Natura2000 alueilla. Näin ei kuitenkaan ole.
Osa OHFF-alueista sijaitsee valtion ja yksityisten suojelualueilla jotka eivät näy Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa, sensijaan näkyvät Paikkatietoikkunassa.  Katso http://oh3bhl.com/suojellut_alueet.html

Natura2000 Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelussa.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.
Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.
Alueiden karttatietoja SYKeen kartalta
Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
Sisältää lukuisia eri karttatasoja. OHFF- alueethan ovat suojelualueita, seuraavia tasoja on helppo käyttää hyväksi.
Natura2000 tasot
Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)
Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), viivamainen Valtion omistamat suojelualueet (VSA)
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus.
Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet (YSA)
Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.
Lisämääreitä edellisiin voi olla esim (SSA)=soidensuojelualue,

Suurimmalta osiltaan OHFF- alueet kuuluvat edellämainittuihin osiin.

Lisäksi on useita suojelu määritelmiä kuten esimerkiksi:

Näiden lisäksi tasoja jotka ovat hyödyllisiä on paljon, mainitsisin:

Maastokartat
Maastokartta
Hallinnolliset yksiköt
Kuntajako
Kuntatunnukset
Ilma- ja ortokuvat
Ortokuvat
Kiinteistöt
Kiinteistöjaotus
Kiinteistötunnukset
ja satoja muita tasoja.
Seuraavaksi muutama esimerkkikuva.
Tässä kuvasssa

On näkyvissä Oh3bhl:n henkilökohtainen taso jollaisen voi perustaa kirjautumalla Paikkatietoon.
Lisäksi tietenkin näkyy taustakartta.
katso punaiset ympurät.


Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelukohteet. Tummennetut alueet
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Natura 2000 SAC....
Kuten näkyy usein myös yksityiset alueet sijaitsevat Natura-alueella
Tässä kuvasssa

Sama kuin edellisessä mutta lisätty taso
Kiinteistörajat.
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy), Kiinteistörajat ja Natura2000..
ja tietenkin peruskartta.

Naturan tummennetut alueet näkyvät, mutta isossa mittakaavassa eivät kiinteistörajat näy.
Punaiset merkit teksteineen tulevat Oh3bhl:n henkilökohtaiselta tasollta jota muut käyttäjät eivät näewwwohff-
NIMI workittu wff Locator protectedp GMA paikkatieto
WWF refer.
NIMI 23 direc k7fry/grid

https://wwff.co/directory/
OHFF-0001 EU / OH Eastern Gulf of Finland KP 1 ?? KP30NH93 prot GMA kuvaok
OHFF-0002 EU / OH Ekenäs Archipelago KP 1 ?? KO19QV70 prot GMA kuvaok
OHFF-0003 EU / OH Helvetinjärvi KP 1 ?? KP12VA85 prot GMA kuvaok
OHFF-0004 EU / OH Hiidenportti KP 1 ?? KP43MU69 prot GMA kuvaok
OHFF-0005 EU / OH Isojärvi KP 1 ?? KP21MQ06 HUom GMA kuvaok
OHFF-0006 EU / OH Kauhaneva-Pohjankangas KP 1 ?? KP12EE94 HUom GMA kuvaok
OHFF-0007 EU / OH Koli KP 1 ?? KP43VC83 HUom GMA kuvaok
OHFF-0008
Kolovesi KP 0 ?? KP42JF96 Prot GMA kuvaok
OHFF-0009 EU / OH Kurjenrahka KP 1 ?? KP10ER74 HUom GMA kuvaok
OHFF-0010 EU / OH Lauhanvuori KP 1 ?? KP12BD92 Prot GMA kuvaok
OHFF-0011 EU / OH Leivonmäki KP 1 ?? KP31AW34 hUom GMA kuvaok
OHFF-0012
Lemmenjoki KP 0 ?? KP28TP13 prot GMA kuvaok
OHFF-0013
Liesjärvi KP 1 ?? KP10WQ50 hUom GMA Kuvaok
OHFF-0014 EU / OH Linnansaari KP 1 ?? KP42GC24 hUom GMA Kuvaok
OHFF-0015 EU / OH Nuuksio KP 1 ?? KP20FH85 HUom GMA kuvaok
OHFF-0016
Oulanka KP 0 ?? KP46PI89 prot GMA kuvaok
OHFF-0017 EU / OH Päijänne KP 1 ?? KP21RJ HUom GMA kuvaok
OHFF-0018
Pallas-Yllästunturi KP 0 ?? KP27BX52 Prot GMA kuvaok
OHFF-0019 EU / OH Patvinsuo KP 1 ?? KP53IC37 prot GMA kuvaok
OHFF-0020
Perämeri KP 0 ?? KP25DP96 prot GMA kuvaok
OHFF-0021
Petkeljärvi 0 ?? KP52OO11 prot GMA kuvaok
OHFF-0022 EU / OH Puurijärvi-Isosuo 1 ?? KP11HF07 hUom GMA kuvaok
OHFF-0023
Pyhä-Häkki 0 ?? KP22RU62 prot GMA kuvaok
OHFF-0024
Pyhä-Luosto 0 ?? KP37LC00 prot GMA Kuvaok
OHFF-0025 EU / OH Repovesi 1 ?? KP31KE15 prot GMA Kuvaok
OHFF-0026 EU / OH Riisitunturi 1 ?? KP46FF94 hUom GMA kuvaok
OHFF-0027 EU / OH Rokua 1 ?? KP34FN96 prot GMA kuvaok
OHFF-0028 EU / OH Salamajärvi 1 ?? KP23jf76 hUom GMA kuvaok
OHFF-0029 EU / OH Seitseminen 1 ?? KP11qx32 prot GMA kuvaok
OHFF-0030 EU / OH Southwestern Archipelago 1 ?? KO09VW73 HUom GMA Kuvaok
OHFF-0031 EU / OH Syöte KP 1 ?? KP35TS95 hUom GMA kuvaok