Back    Home      
N1MM+ check ikkuna 

Updated 08.10.2016
syöttöikkuna telnet bandmap chec loki info
score grayline move multip Network kertoimet kaikki ikkunat
N1MM macrot
Digital  interface


        

Tämä ikkuna on apuna kun tarkistetaan onko kyseinen kutsu olemassa.

Systeemi etsii annettua kutsua lokista, tiedostosta, telnetistä, historiasta jne ja ehdottaa löytämiään yhtäläisyyksiä. Tässä kuvassa kutsu OH3I on syöttöruutuun annettu ja myös tiedostosta löytynyt ja hyvin todennäköisesti oikein.