N1MM WAE kontesti
OH3BHL home
N1MM lokiohjelma
N1MM asetukset
N1MM ikkunat (kaikki)
tulossa jotain
Router asetukset
N1MM digital-ikkuna
N1MM digital-ikkuna makrot
PSK /  RTTY signaalien viritys
WAE kontestin sanomat
N1MM vinkkejä
Peditio ja DX vinkkejä aloittelijoille
IC 7600/JKR paketti  asetukset
xx
update  11.11.2014
WAE contestin säännöt 2014


QTC-sanoman vastaanottaminen
HUOM EI EUROOPAN ASEMILTA

Vasta-asema kysyy haluatko QTC:n.
 Jos haluat niin paina Ctr-Z

Vasemmalla näkyvä ruutu aukeaa.

kun painat oikessa yläkulmassa olevaa RX Ready painiketta TX lähettä  sanoman:
I AM QRV BK
Joka on lähetyslupa vasta-asemalle

Vasta-asema aloitaa lähetyksen.

QTC-sanoman vastaanottaminen
HUOM EI EUROOPAN ASEMILTA

Vasta-asema lähettää 11 riviä maximissaan.
Rivit noukitaan yksitellen järjestyksessä kursorilla aloittaen rivistä 1 joka on sanoman otsikko.
seuraavat rivit on hyvä noukkia heti kun rivi on valmis, ei ennenaikaisesti.
Tekstit siirtyvät oikealla näkyvään taulukkoon,
jos Mikään AGN painikkeista ei näytä punaista paina painiketta Save QTC.
Jos AGN painike on punainen paina sitä ja vasta-asema saa pyynnön lähettää KO. rivin uudelleen, kun rivi saapuu nouki se ruutuun kuten aiemmin.
kun kaikki on OK paina Save QTC ja TX Lähettää kaikki OK tiedon vasta-asemalle.

 OLET VASTAANOTTANUT QTCn

QTC-sanoman lähettäminen
HUOM EI EUROOPAN ASEMILLE
Painamalla edellisessä vastaanotto muodossa uudelleen Ctr-Z (2 kertaa Ctr-c) siirtyy ohjelma lähetysmodeen ja pomii automaattisesti lokistasi lähetettävät tiedot oikealla näkyvään taulukkoon.
Kysy vasta-asemalta "vastaanotatko QTCn"
painamalla oikealla yläkulmassa painiketta
R U QRV
Jos saat myöntävän vastauksen:
Paina painiketta Send All jolloin TX lähettää tiedot vasta-asemalle.

Jos vasta-asema pyytää uudelleen jotain QTC numeroa lähetä se painamalla kyseisen numeron Snd# painiketta
jolloin TX lähettää tiedot vasta-asemalle.
(Tai Send All jolloin lähetät kaikki uudelleen)
Kun vasta-asema kuittaa kaiken olevan kunnossa paina Save QTC  TX lahettää ilmoitukse ja ohjelma siirtyy normaali modeen.
MIKSI KANNATTAA LÄHETTÄÄ / VASTAANOTTAA QTC
WHY SEND / RECEIVE QTC

QTC lähetettynä tai vastaanotettuna antaa jokaista riviä kohden saman pistemäärän kuin  normaali qsokin.
QTC interval have been received or send to each score for each row of the same as the normal qso

10 qson pisteet erittäin nopeasti jos yhteysväli on varma.
10 qson score very quickly if the contact spacing is assured.

Jos yhteysväli on häiriöinen tai heikko ei kannata lupautua vastaanottamaan QTC:ä vaan ilmoittaa no QTC.
If your interval is psychopath or does not support the weak against the pledge,
 to inform QTC but no QTC interval.


Yhteysväli voi olla jompaan kumpaan suuntaan hyvä ja toiseen huono, kannattaa arvioida kumpi lähettää.
The space may be a connection in either direction, and another good bad, you should evaluate either to send.


Mistä tiedät voitko lähettää vasta-asemalle QTCn
(Maksimi määrä kahden aseman välillä on yhteensä 10 QTCtä)
DX kutsu tulostuu syöttöruutuun punaisena. (uusi maa) voit vaihtaa QTCn.
DX kutsu tulostuu syöttöruutuun vihreänä. (uusi asema) voit vaihtaa QTCn.
DX kutsu tulostuu syöttöruutuun sinisenä. (workittu jollain bandilla) ET VOI
Sinisessä textissä n"QTCs 0/10/.....) ensimmäinen nolla kertoo että k,o. aseman kanssa ei ole vaihdettu QTCtä. voit vaihtaa QTCn.
Sinisessä textissä n"QTCs 10/10/.....) ensimmäinen numero 10 ET VOI vaihtaa QTCtä.
(jos se on esim. 5 voit vaihtaa 5 QTCtä)

QTC-sanoman vastaanotto
QTC-message reception

 1.  
Avaa QTC vastaanotto ikkuna painamalla Ctrl-Z (aukeaa digital interface ikkunan oikeaan reunaan)
Open QTc reception window by pressing Ctrl-Z (Digital Interface window opens on the right side)
 2.
Klikkaa painiketta RX Ready (TX lähettää sanoman "I AM QRV")
Click on the button RX Ready (TX to send the message "I AM QRV)
3.
Vasta-asema lähettää QTC sanoman.
1 rivi on sanoman otsikko esim. QTC 3/10 jossa 3 on QTC no. ja 10 rivien määrä.
Seuraavat rivit ovat sanomia.
Other station to send a message QTC.
1 line is a message header such as QTC 3 / 10 with 3  is 
QTC no. and 10, the number of rows.
The following 10 lines are messages.

 4.
Poimi hiirellä rivit 1-n kerrallaan oikealle taulukkoo aloittaen QTC rivistä.
Rows 1-n, pick with the mouse at a time starting with the right table rows of QTC.
 5.
Jos taulukossa mikään send painike ei ole punainen paina Save QTC painiketta (TX lähettää kuittauksen) ja ohjelma palautuu normaali tilaan.
If any send button in the table is not red, press the button on Save QTC (TX sends an acknowledgment), and the program will return to normal mode.
 6.
Jos Send painike on punainen paina sitä (lähettää pyynnön toistaa rivi)
Kun saat uuden rivin poimi se hiirellä. Toista kaikilla punaisilla. kun kaikki rivit ovat hyväksyttyja paina Save QTC painiketta (TX lähettää kuittauksen) ja ohjelma palautuu normaali tilaan.
If the Send button is red, press it (send a request to repeat the line)
When you get a new line to pick it with the mouse. Play all in red. when all rows are approved, 
press the button on Save QTC (TX sends an acknowledgment), and the program will return to normal mode.
Lyhyesti
Ensin vastaanotetaan kaikki rivit.
Ne rivit jotka eivät ole hyväksyttyjä, pyydetään toistamaan yksi kerrallaan
"Send #1 - 10"
tai pyydetään toistamaan kaikki rivit
"Send All"
kun kaikki on saatu
"Save QTC"
tallentaa tiedot lokiin.
Short
First, all rows are received.
The rows which are not accepted, asked to repeat one by one
"Send #1 - 10"
or asked to repeat all the lines
"Send All"
after all, is derived from
"Save QTC"
save the information on the log.

QTC-sanoman lähettäminen
QTC-message Sending

1.
Avaa QTC lähetys ikkuna painamalla Ctrl-Z 2kertaa (aukeaa digital interface ikkunan oikeaan reunaan) taulukossa näkyy lähetettävät sanomat.
Kysy "vastaanotatko QTCn" painamalla oikealla yläkulmassa painiketta  R U QRV
Open QTc delivery window, press Ctrl-Z twice (opens in a digital interface box on the right side) is shown in the table to be sent messages.


2.
Kun vasta-asema ilmoittaa "I AM QRV" paina  Send All painiketta. (TX lähettää sanomat)
When the station says "I AM QRV"  press the Send All button. (TX to send messages)

3.
Kun saat kuittauksen esim "RRR ALL OK" paina Save QTC painiketta (TX lähettää kuittauksen) ja ohjelma palautuu normaali tilaan.
When you set off for example as "RRR ALL OK" to press the  button on Save QTC (TX sends an acknowledgment), and the program will return to normal mode.

4.
Vasta-aseman pyytäessa toistamaan jonkun QTC:n paina kyseisen numeron Send # x painiketta, toista sen mukaan kun pyyntöjä tulee. kun saat All OK palaa kohtaan 3.
Counter-position to repeat the request of a QTC of that number, press the Send # x button, repeat it when the request comes from. All OK when you return to step 3
Lyhyesti
Ensin lähetetään kaikki rivit.
"Send All"
Vastaasema pyytää toistamaan haluamansa numeroisen rivin. lähetä yksi kerrallaan
"Send # 1 - 10"
tai pyydetään toistamaan kaikki rivit,
lähetä
"Send All"
kun kaikki on hyväksytty ja saat kuittauksen kaikki OK.
paina
"Save QTC"
tallentaa tiedot lokiin ja lähettää kiitoksen.
Briefly
First sent to all rows.
"Send All"
Drive only want to apply for a second digit line. please send one at a time
"Send # 1 - 10"
or asked to repeat all the lines, please send
"Send All"
after all, is approved and get off all OK.
press
"Save QTC"
save the log information and send thanks