N1MM Vinkkejä
OH3BHL home
N1MM lokiohjelma
N1MM asetukset
N1MM ikkunat (kaikki)
tulossa jotain
Router asetukset
N1MM digital-ikkuna
N1MM digital-ikkuna makrot
PSK /  RTTY signaalien viritys
WAE kontesIItin sanomat
N1MM vinkkejä
Peditio ja DX vinkkejä aloittelijoille
IC7600/JKR paketti asetukset
xx
update  08.04.2010
Tänne kokoilen vinkkejä N1MM lokiohjelman käyttöön.
Ongelma josta tämän tekeminen syntyi.
Workittaessa RTTY:ä annettavan raportin F2-painikeesta katosi toiminta jos ruutua ”runnig” ei oltu ruksattu.
Syy löytyi siitä että makrojen Change Digital Button-ikkunassa oli F2:n S&&P toiminta määrittelemättä.
Siis kysymyksessä on caption osaan annettavasta S&&P komennosta
-ja homma hoidetaan  Change DigitaButton- ikkunassa, joka aukeaa esimerkiksi napauttamalla hiiren oikealla napilla
 jotain lähetysikkunan makro-painiketta.
Näin se tuntuu toimivan.
Change digital button-ikkunassa ensimmäiset 12 riviä ovat F1 – F12 komentoja varten
ja seuraavat rivistä 13 eteenpäin F-painikkeiden S&&P toimintoja varten.
F- painikkeet toimivat niin että kun Running ruudussa on ruksi, tulostetaan rivien1-12 tekstit
ja kun Running ruudussa ei ole ruksia,  tulostetaan rivien13-24 tekstit
Jos rivejä 13:a eteenpäin ei ole avattu toimivat komennot molemmilla Running- vaihtoehdoilla.
F1 CQ-nappi asettaa automaattisesti ruksin Running-ruutuun .
Esimerkki omasta Change Digital Button määrittelystäni.
 rivi 1  Button Caption  F1 CQ d         rivi 1   Text to send   {TX} cq * * CQ dx {RX}
 rivi 2  Button Caption  F2 XCH               rivi 2   Text to send    {TX} ! 599 * {RX}
.jne.  riville 12 asti.
 rivi 13 Button Caption  F1 S&&P CQ d     rivi 13  Text to send   {TX} CQ * CQ {RX}
 rivi 14 Button Caption  F2 S&&P RST      rivi 14  Text to send    {TX} {TX} ! 599 * {RX}
 jne.
Näin saadaan haluttaessa Running ja ei-Running toiminnoille erilaiset makrotekstit.

 
Huomaa että olen Text to send  riveillä erottanut sekä {TX} että {RX} käskyt varsinaisesta textistä välilyönnillä.
Tämä siksi että  näin tulostuu vasta-aseman ruutuun vähemmän virheitä. Lisäksi peräkkäisten makrojen tektit eivät yhdisty.
Textissä on käytetty sekä isoja että pieniä kirjaimia koska RTTY:ä tai CW:ä kirjainkoolla ei ole merkitystä, 
CW:e on kuitenkin omat makronsa joita ylläpidetään Change CW Buttonttons-ikkunassa.
Sen sijaan PSK:a on kirjaimen kokoon kiinnitettävä huomiota koska k.o. modessa on molemmat kirjainkoot käytössä.
Jos siis teet makrot myös PSK-modea varten niin huomioi kirjainkoko.
Käytettävissä olevat makrokomennot löytyvät N1MM-helpistä ja osittain Digital Interfacen  makrojen tekoruudusta joka löytyy oikealla hiiren napilla digital interface-ikkunan makronapeista.

Kilpailusanomat
(contesti) digitaalilla.
 
Esimerkkinä kilpailusanoma:  599 001 001 , jossa on 1 raporttiosa ja 2 kilpailusanomaa (juokeva numero)
Sanomahan voi olla muutakin muotoa riippuen kilpailusta.
Tavattuja virheitä:
599001001
599/001001
599-001-001
599.001.001
ja monia muita yhdistelmiä. 
Ja miksi pitää olla oikealla tavalla? Siksi että  lokiohjelmassa 599 on oletusraportti ja numero noukitaan kursorilla vastaanottokenttään. Väärät välimerkit aiheuttavat virheen ja joudutaan käsisyöttöön joka hidastaa hommaa.
 Kiinnitä siis huomiota sanoman oikeaan muotoiluun.
Vihjeitä:  paljon tehoa=anna sanoma 1 kerran, keskinkertainen teho=anna sanoma 2 kertaa, pieni teho= anna sanoma 3 kertaa.
Raportti on oletuksen mukaan 599, eikä sitä ole aiheellista antaa montaa kertaa.
 Varaa joku F-painike komennolle {TX} {EXCH} {RX}, kun vasta asema kysyy NR?, eli haluaa että toistat numeron, voit painaa k.o. F painiketta niin monta kertaa kun haluat lähettää numeron uudelleen. Tällöin ohjelma lähettää viimeksi annetun numeron jos kutsuruutuun ei ole annettu uutta kutsua.
Kun vasta asema kuittaa QSL,CFM tai TU, on QSO valmis. Ei taaskaan kiittelyä.  (katso lisää ajauksia DX ja peditioasemien työskentelystä jäljempänä )