Maidenhead locator. 18.08.2020 v.1
Maidenhead_locator
Maidenhead Locator System (eli QTH Locator ja IARU Locator ) on amatööriradio- operaattoreiden maantieteellinen koordinaatistinjärjestelmä , joka kuvailee niiden sijainteja lyhyesti, mikä korvaa vanhentuneen QRA-paikannimen, joka rajoittui eurooppalaisiin yhteyksiin . Sen tarkoitus on olla tiivis, tarkka ja kestävä häiritsevien ja epäsuotuisten lähetysoikeuksien vuoksi. Maidenhead Locator System voi kuvata sijainteja kaikkialla maailmassa
Lisää tietoa: 
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System&prev=search
Lokaattori, englanniksi locator, lyhenne loc on paikkatietoruutu, jolla ilmaistaan sijainti,.
Nykyään yleisesti vakiintunut ja laajasti käytössä oleva lokaattori on amatöörienkin käyttämä paikanmääritysjärjestelmä.
Maailma on jaettu 324 (18²) Maidenhead kenttään, joita merkitään kirjainparilla esimerkiksi KP. Merkkiparit koodaavat ensin pituusasteen (esim. K) ja sitten leveysasteen (esim. P).
Suomi sijaitsee suurimmalta osaltaan Ruudun KP alueella.
Kussakin kirjain-parin rudussa on 100 ruutua jotka on merkitty numeroparilla. Merkintä 4:jällä merkillä (esim. KP10) Ruudun leveys vaihtelee vajaasta 1000 kilometristä yli 2000 kilometriin leveysasteesta riippuen.
Kutakin numero-paria seuraa kirjanpari ruutu. Ruutuja on 24x24 ruutua = 576 ruutua. Merkintä 6:lla merkillä (esim. KP10aa)
Yleisimmin amatöörit käyttävät 6 merkillä ilmoitettua lokaattoria. Esimerkkinä KP10RR,  joka sekin on lähes 5km leveä.
Yhden merkkiparin lisäys tarkentaa aluetta niin että leveys on enään vajaat 500 m (KP10RR31)
ja yhden kirjainparin lisäyksen jälkeen ollaakin noin 20 m leveässä ruudussa (KP10RR31NO)
Viidettä ja seuraava paria ei ole muodollisesti määritelty, mutta kolmannen ja neljännen parin algoritmien kierrätys on yksi mahdollinen
MIKSI MAIDENHEAD ?
Useat Radioamatöörien käyttämät karttaohjelmat Hyväksyvät Maidenhead lokaattorin syöttötiedoksi. Antavat paikkatiedon lokaattorina,  tieto on kopioitavissa tekstinä. https://www.k7fry.com/grid/?qth=
Syötettäva lokaattori-tieto on lyhyessä muodossa ja se on helppo ja nopea siirtää ohjelmasta toiseen copy/paste menetelmällä..

Kuitenkin monet karttaohjelmat, kuten Googlemaps, Kansalaisen karttapaikka, j.n.e eivät tunne lokaattori tietoa vaan niiden antamat lat. Long. Tiedot pitää muuttaa konvertterilla lokaatoriksi.
Konvertteri toki muuttaa myös lokaattoritiedon muiksi koordinaateiksi.
Yksi esimerkki   konvertterista: 
https://www.earthpoint.us/Convert.aspx

Karttanäkymät / tasot.
Karttaohjelmissa , niin amatöörien kun yleisissäkin, on useita valintoja näkemän muokkaamiseksi.
Esimerkiksi: kartta, sateliiti, ilmakuva. Erilaisia tasoja on valittavissa esim: kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, jne (suomessa kansalaisen karttapaikka)

Oman lokaattorin voi selvittää helposti asentamalla älypuhelimeen sovelluksen HamGPS, joka löytyy Play kaupasta.


Tutki pikkuapulaisen karttaohjelma linkkejä