back    Home   Maidenhead locator.
Updated 14.09.2018
xxxxx
Lokaattori, englanniksi locator, lyhenne loc on paikkatietoruutu, jolla ilmaistaan sijainti,.
Nykyään yleisesti vakiintunut ja laajasti käytössä oleva lokaattori on amatöörienkin käyttämä paikanmääritysjärjestelmä.

Maailma on jaettu 324 (18²) Maidenhead kenttään, joita merkitään kirjainparilla esimerkiksi KP.  Merkkiparit koodaavat ensin pituusasteen (K) ja sitten leveysasteen (P).
KP ruutu on noin 1073,8km leveä ja hieman korkeampi, johtuen pituusakseleiden kapenemisesta navoille päin.
Suomi sijaitsee suurimmalta osaltaan Ruudun KP alueella. KP rudussa on 100 ruutua jotka on merkitty numeroparilla (esimerkissä ruutu KP10, leveys noin 107km)

Yleisimmin amatöörit käyttävät 6 merkillä ilmoitettua lokaattoria. Esimekkinä KP10RR joka sekin on lähes 5km leveä.
Yhden merkkiparin lisäys tarkentaa aluetta niin että leveys on enään noin 500m (KP10RR31)
ja yhden kirjainparin lisäyksen jälkeen ollaakin alle 20m kanttiinsa ruudussa (KP10RR31NO)
Viidettä ja seuraava paria ei ole muodollisesti määritelty, mutta kolmannen ja neljännen parin algoritmien kierrätys on yksi mahdollinen määritelmä:
Tutki pikkuapulaisen karttaohjelmaa
tai jos sinun tarvitsee laskea lokaattorien välistä etäisyyttä löytyy siihen laskin pikkuapulaisesta