JKR Radio Club
OH0I  &  OH3I
OH RTTY 2008 SÄÄNNÖT

SARTG New Year RTTY Contest 2008

OH-RTTY-kilpailu 2008

Järjestäjä: Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG)

OH-RTTY-kilpailun sponsori: JKR Radioclub ry (OH0I/OH3I)

Kohde: Kaikki työskentelevät kaikkia, mutta Skandinavian asemat muodostavat erityisen kohderyhmän.

 Aika: 1.1.2008 klo 0800 - 1100 UTC.
 Lähetelaji: RTTY - Baudot
 Työskentelyalueet: 40 ja 80 m.

 Kilpailuluokat- SARTG:
    A: Single Operator/All Band
    B: Multi Operator/Single TX/All Band

    C: SWL/All Band

 Kilpailuluokat-OH-RTTY:
    1. Single Operator/All Band/Low Power (max. 100W)
    2. Single Operator/All Band/High Power

    3. SWL/All Band

OH-RTTY-kilpailussa ei ole monen työskentelijän luokkaa. 
Kerhoasemat voivat osallistua yhden työskentelijän luokkaan.

Huom.: DX-vihjejärjestelmien käyttö on sallittu kaikissa luokissa.

Sanoma: RST + QSO-numero + nimi + ”Hyvää uutta vuotta”-tervehdys omalla kielellä.
OH-asemat lähettävät HYVAA UUTTA VUOTTA. 
Lyhenteet, esim. HUV, HNY jne. eivät kelpaa.

Yhteyspisteet: 1 piste/QSO. Saman aseman saa työskennellä molemmilla alueilla.

 Kertoimet: Kertoimia saa DXCC-maista työskentelyalueittain Skandinaviaa lukuun ottamatta sekä Skandinavian kutsumerkkialueista (piireistä), esim. LA1, LA2, OH1, OH2, SM1, SM2 jne. myös työskentelyalueittain. Skandinavian maita ovat: JW, JX, LA, OH, OH0, OJ0, OX, OY, OZ, SM ja TF. Suomessa operoivien ulkomaalaisten asemien (OH/omakutsu/P) piiri määräytyy osallistujan SARTG:ille ilmoittamasta työskentely-QTH:sta.

 Tulos: Kertoimet x yhteyspisteet.

 Lokit: Yhteydet kirjataan työskentelyalueittain lokiin ja lähetetään yhteenvedolla täydennettynä joko sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen:    contest@sartg.com 

 tai kirjeitse osoitteeseen:

SARTG Contest Manager, Ewe Håkansson, SM7BHM, Pilspetsvägen 4
SE-291 66 KRISTIANSTAD, SWEDEN.

 Lokien on oltava perillä viimeistään 31.01.2008.

 Perinteisestä lokista tulee ilmetä seuraavat seikat: työskentelyalue, pvm/aika (UTC), vasta-aseman kutsu, lähetetty viesti, vastaanotettu viesti, kerroin ja yhteyspisteet. Poikkeus: Vastaanotettua uuden vuoden toivotusta ei tarvitse kirjata lokiin, mutta oma lähetetty toivotus tulee näkyä jossakin kohtaa lokia.

 Yhteenveto sisältää tavanomaiset asiat: pistelaskennan, työskentelyluokan, käytetyn kutsun, nimen ja osoitteen, työskentely-QTH:n sekä OH-asemilta myös maininnan teholuokasta (LP = korkeintaan 100 W, HP = yli 100 W). Multi-asemat kirjaavat lisäksi työskentelijöiden nimet ja kutsumerkit.

 Palkinnot: SARTG palkitsee kunniakirjoilla kunkin luokan viisi parasta ja maavoittajat, mikäli saatu yhteysmäärä on kohtuullinen.

OH-RTTY-kilpailun luokkavoittajat saavat sponsorien erityispalkinnon ja kunniakirjan. Lisäksi 2. ja 3. sijalle yltäneet saavat kunniakirjan. Kunniakirjoja voidaan jakaa useammallekin perusteena erityisen hyvä suoritus ja/tai runsas osanotto. Kaikki lokinsa lähettäneet saavat osallistumistodistuksen.

 Lisätiedot: SARTG-verkkosivut www.sartg.com

 *SARTG, Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group, on vuonna 1970 perustettu, pohjoismainen RTTY-lähetelajista kiinnostuneiden radioamatöörien ryhmä. Aikaa myöten kiinnostusalue on laajentunut käsittämään kaikki digilähetelajit. SARTG järjestää vuosittain kaksi kilpailua: SARTG WW RTTY Contest (v. 1970 lähtien) ja SARTG New Year RTTY Contest (v. 1971 lähtien). SARTG ylläpitää sivustoa osoitteessa www.sartg.com. SARTG:in yhdysmies on Kari Hirvonen, OH2BP.

 TAKAISIN JKR ALKUSIVULLE